çevre koruması

Geri dönüşüm tesisleri, dünya çapında faaliyet gösteren ve atık ürünlerin yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlayan önemli birimlerdir. Bu tesisler, çevreyi koruma ve sürdürülebilir kaynak kullanımı amacıyla kurulmuş olup, genellikle özel sektör tarafından işletilir ve devlet tarafından belirlenen yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak çalışırlar. Geri dönüşüm tesislerinin ana amacı, atıkların çevre üzerindeki...
10.02.2017
0
5.544