hurda alımı

Hurda, kullanım dışına çıkmış malzemelerin tamamını ifade eden bir terimdir. Hurda havramı zaman içinde kullanıla kullanılan yıpranmış ve artık kullanılamayacak seviyede olan materyalleri içine alır. Hurda malzemelerin alınıp satıldığı piyasalar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çünkü hurda materyalleri geri dönüşüm tesislerin hammaddesi konumundadır. Bunun doğal sonucu olarak hurda atıkları toplayan, taşıyan, satan ve...
02.03.2017
0
4.296
Çevreci yaklaşımlar giderek fazla rağbet görmekte ve birçok firma üretim tarzlarını gözden geçirmek zorunda kalmaktadır. Geçmişte amaç sadece kolay üretim ve yüksek kar iken günümüzde bir ürünün değer kazanabilmesi için mutlaka geri dönüşüm özelliğinin bulunması gerekmektedir. Çünkü geri dönüşüme müsait olan ürünler çevreyi ve dolayısıyla dünyamızı korumaktadırlar. Dünyanın kaynakları azalmaktadır...
20.01.2017
0
1.851