Hurda Alımı Yapan Firmalar

Hurda Alımı Yapan Firmalar
Yayınlama: 02.03.2017
4.296
A+
A-

Hurda, kullanım dışına çıkmış malzemelerin tamamını ifade eden bir terimdir. Hurda havramı zaman içinde kullanıla kullanılan yıpranmış ve artık kullanılamayacak seviyede olan materyalleri içine alır. Hurda malzemelerin alınıp satıldığı piyasalar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çünkü hurda materyalleri geri dönüşüm tesislerin hammaddesi konumundadır. Bunun doğal sonucu olarak hurda atıkları toplayan, taşıyan, satan ve kullanan kişi sayısı artmaktadır. Ülkemizde önemli bir sektör haline gelen hurdacılık her geçen yıl ekonomik varlığını arttırmaktadır.

Hurda atıklarda geri dönüşüm sayesinde birçok önemli kazanım elde edilmektedir. Bu doğrultuda bu hurda atıkların ticaretini yapan birçok firma bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşan bu firmalar çok miktarda hurda alımı yapmaktadır. Hurda alımını toptan yapan firmalar olduğu gibi perakende olarak da alım yapan firmalar mevcuttur. Genelde 50 kiloluk paketler halinde alımlar yapılmaktadır. Hurda alımı yapan firmaları araştırırken topladığınız hurda atıklara değerinde fiyat veren firmaları seçmek önemlidir.

Atık Hurdaların Geri Dönüşümü

Atık hurdalar yakın zamana kadar çöp olarak bilinen ve fazlaca kıymeti olmayan materyallerdi. Ancak son zamanlarda teknolojinin gelişmesi buna paralel olarak üretim teknolojisinin gelişmesi sonucunda hammadde ihtiyacı artmıştır. Bunun doğal sonucu olarak hammaddeye olan talep artmıştır. Bu talep artışı hammadde fiyatlarında belirgin oranda artış meydana getirmiştir. Bütün bu olaylar neticesinde hammaddeleri yeniden dönüştürülebilecek tesisler kurulmuştur. Bu tesislerin kurulması ve yaygınlaşması sonrasında hurda alımı ve hurdaların geri dönüştürülmesi hız kazanmıştır.

Hurdaların dönüştürülmesi aşaması 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki; kaynaktan ayırma aşamasıdır. Yani değerlendirilebilir özellikteki atıkları çöple karıştırmadan ayırma işlemdir. Bu aşamaya hurda alımı aşaması da denilebilir. Bir diğer aşama, değerlendirilebilir hurdaları ayrı toplama aşamasıdır. Bu aşamada, değerlendirilebilir hurdalar çöple karıştırmadan tamamen ayrıştırılır. Üçüncü aşama ise; sınıflama aşamasıdır. Bu işlem, kaynağından ayrılarak toplanan malzemenin metal plastik, kağıt, metal ya da cam olarak sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Başka bir aşama ise; değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada malzemenin ekonomiye geri dönüşüm işlemini içerir. Yani bu işlem ile kimyasal ve fiziksel değişime uğrayan malzemeler ekonomiye geri kazandırılır. Son aşama ise; ekonomiye yepyeni bir ürün kazandırılma aşamasıdır. Bu aşamada ürün tamamen yeniden üretilmiş olarak müşterilerin hizmetine sunulur.

Hurda Alımı Esasları

Çevre bilinci gelişmiş ülkeler yasa ve yönetmeliklerle hurda toplama ve alımı işlemlerinin kontrolünü zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda atıkların toplanması ve depolanması belli kurallara bağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde atık yönetimi uygulamasında, atıkları depolamak için yeni sahaları oluşturmak fikri yoğun tartışmalara neden olmuştur. Ülkemizde de bu doğrultuda tartışmalar yaşanmaktadır. Son dönemlerde çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle ülkemizde hurda toplamak ve hurda ticareti yapmak belli esaslara bağlanmıştır. Bu atık yönetiminde yasal düzenlemelerin esası; olabildiğince az atıklı üretim yapılması ve bunun tüketilmesinden sonraki aşamasının da planlanmasıdır. Tüketim aşamasında yeniden geri dönüştürülebilir atıkların olması demek toprak, su, hava ve canlıların yaşadığı ortamların daha az kirlenmesi demektir.

Hurda alımı konusunda belli esaslar uygulanmaktadır. Son zamanlarda çıkartılan yasalar neticesinde hurda alımı için belirli standartlara sahip firmalar yetkili kılındı. Gerekli izin belgeleri olmayan firmaların atık hurda almaları yasaklandı. Bu doğrultuda ağır para cezaları uygulanmaya başlandı. İzinsiz hurda toplayıcılara ve hurda alıcılara 140 bin liraya yakın cezaların öngörüldüğü yeni yasa ve yönetmelikler hurda sektöründe çalışanların çalışma şartlarını iyileştirilmesi doğrultusunda yapıldı. Hurda alımı konusunda yapılan bu düzenlemeler ülkemizde hurda sektörünün uluslar arası standartlara hizmet sunmasını sağlamaktadır.

Hurda Ticaretin Kazanımları

Hurda alımı ve satımı son zamanların en popüler iş alanlarından birisidir. Ülkemizde hurda dönüşüm sistemlerinin çoğalmasıyla beraber bu alanda oldukça fazla gelişme meydana gelmiştir. Hurda dönüşüm sisteminin 5 temel kazanımı vardır. Bunlardan birincisi, hurda dönüşüm faaliyetleri doğal kaynaklarımızı korumasıdır. Bir diğeri, bu dönüşüm faaliyetinin enerji tasarrufu sağlamasıdır. Bunun yanında ülkede atık miktarının azalması da önemli bir kazanımdır. Ayrıca, bu dönüşüm faaliyet sayesinde ekonomik yatırımlar çoğalmaktadır. Son olarak ise,  bu dönüşüm faaliyeti insanlarımıza yeni istihdam alanları oluşturmaktadır. Bütün bunların doğal sonucu olarak, hurda ticaretiyle geçimini sağlayanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık hurda ticareti yapmak ülkemizde oldukça önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu alanda çalışma yapan birçok önemli kuruluş mevcuttur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.