Blog

Bu makale, geri dönüşüm sektöründeki çeşitli malzemeler için güncel fiyatları detaylandırmaktadır. Fiyatlar malzeme kalitesine, firmadan firmaya, ülkeden ülkeye ve malzemeden malzemeye değişmektedir. Liste malzemelerin geri dönüşüm fiyatları hakkında fikir vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzeltme görüş ve önerilerinizi iletişim bölümüne veya yorum bölümüne yazabilirsiniz.
24.11.2023
0
63
Bursa’da Geçit Mahallesi’nde hurda toplama alanlarından yanık lastik, kablo kokusu gelmektedir. Kablolardaki metalin çıkartılması için yakma işlemi yapılmakta ve tüm alanlara yanık kokusu yayılmaktadır. Zaman zaman ise özellikle gece saat 10:00’dan sonra dayanılmaz derecede lağım, çöp ve kimyasal kokuları gelmektedir. Bazen bu koku o kadar dayanılmaz boyuta gelmekte ki Binadaki...
11.05.2019
10.333
Arıtma sistemleri, günümüz toplumlarının hızlı sanayileşme ve şehirleşme süreçlerinin ardından ortaya çıkan yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Artan nüfusun beraberinde getirdiği çevre bilinci ve geri dönüşüm gerekliliği, modern arıtma sistemlerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu sistemler, teknolojik olarak gelişmiş ve modern arıtma tekniklerini içermekte olup, suların temizlenmesi ve...
24.03.2019
0
12.651
Merhaba, Gümüşhane Merkez’de yaklaşık 1 ton mağaza rafı olarak kullanılan cam mevcuttur. Fiyat konusunda 0532 697 28 95 ‘e bilgi verilmesi rica olunur. rustemdemirag@gmail.com  
17.01.2018
0
53.044
Giriş Küresel çapta artan nüfus ve tüketim ile birlikte atık miktarında da büyük bir artış yaşanmaktadır. Bu durum, çevresel dengenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Doğal Kaynakların Korunması Atıkların geri dönüşüme kazandırılması, doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağlar. Örneğin, kağıt ve karton...
09.03.2017
0
10.844
“Geri dönüşümün esas amacı, daha az enerji harcayarak daha fazla hammadde üretmektir. Bu, yeni makinelerin geliştirilmesi ve ilgili birimlerin kendilerini geliştirmesi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca, kaliteli geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da bu sürecin diğer önemli bir bileşenidir. Bu bağlamda, geri dönüşüme en uygun ürünlerin başında plastikler gelir çünkü plastikler hem...
08.03.2017
0
16.216
Yer altı ve yer üstü kaynakların sonsuz olmadığı ve bir gün o kaynakların tükeneceği kesin bir bilgidir. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı düşüncesi insanları farklı arayışlara itmiştir. Hatta çağımızda dünya dışında tabii kaynakların araştırılması faaliyetleri dahi yürütülmektedir. Doğal kaynaklarımızı dikkatsiz ve özensiz kullandığımız takdirde bir süre sonra kaynaklarımızı tüketeceğimizden hiç şüpheniz...
07.03.2017
0
6.691
Giriş Çevre temizliği ve korunması, günümüz dünyasında her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu alanda yapılan en etkili çalışmalardan biri, çöp yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarıdır. Geri dönüşüm, atıkların yeniden işlenerek ekonomiye katkı sağlaması ve çevre kirliliğinin azaltılmasında temel bir rol oynamaktadır. Çöp Yönetiminin Önemi Modern şehirlerde her gün...
05.03.2017
0
6.362
Hurda, kullanım dışına çıkmış malzemelerin tamamını ifade eden bir terimdir. Hurda havramı zaman içinde kullanıla kullanılan yıpranmış ve artık kullanılamayacak seviyede olan materyalleri içine alır. Hurda malzemelerin alınıp satıldığı piyasalar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çünkü hurda materyalleri geri dönüşüm tesislerin hammaddesi konumundadır. Bunun doğal sonucu olarak hurda atıkları toplayan, taşıyan, satan ve...
02.03.2017
0
4.296
Giriş Çevre mühendisliği, giderek artan çevresel zorluklar ve sürdürülebilirlik ihtiyaçları nedeniyle günümüzde kritik bir öneme sahiptir. Bu disiplin, çevresel sistemlerin anlaşılmasını, korunmasını ve iyileştirilmesini amaçlar. Peki, çevre mühendislerinin temel fonksiyonları nelerdir? Çevrenin Korunması ve İyileştirilmesi Çevre mühendisleri, doğal kaynakların korunmasında ve çevresel kirliliğin önlenmesinde hayati rol oynarlar. Suyun, toprağın ve...
20.02.2017
0
1.909
Çevre mühendisliği, modern toplumların sürdürülebilirliği ve çevresel dengesinin korunmasında kritik bir rol oynar. Bu disiplin, hem doğal kaynakların korunması hem de insan sağlığının iyileştirilmesi yönünde topluma önemli katkılarda bulunur. Çevre Mühendisliğinin Kapsamı ve Önemi Çevre mühendisleri, çevre koruma, su ve hava kalitesinin iyileştirilmesi, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi...
18.02.2017
0
2.526