Teknoloji

Tehlikeli atık, insan ve çevre için tehlikeli olan, yanıcı, yakıcı, patlayıcı, zarar veren, kanserojen ve zehirleyici atıkların tamamına tehlikeli atık denir.  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atıklar kaynaklarına ve proseslerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma işletmelerden kaynaklanan bütün tehlikeli atıkları kapsamaktadır. Bu sınıflandırma sistemine...
26.02.2017
0
3.079
Dünya nüfusunun artması, teknolojiye bağlı olarak gelişen ekonomik gelişmeler, sanayi sektörünün büyük bir hızla gelişmesi gibi birçok sebeple ortaya oldukça fazla atık ortaya çıkmaktadır. Bu atık bazen insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte atıklar olabilmektedir. Her geçen zaman bu atıkların dünya üzerindeki varlığını arttırmaktadır. Çoğalan bu atıklar dev gibi dağlar halinde...
24.02.2017
0
2.052
Günümüzde birçok ürün yeniden kullanım imkânı bulmak için geri dönüşüm tesislerin getirilmekte ve yeniden ikincil dereceden hammaddeye dönüştürülerek ekonomik anlamda değer kazanmaktadır. Bunu için her türlü materyal veya objenin bir geri dönüşüm değeri ve şekli vardır. Bu ürünler geri dönüştürülemez ise tabiat atılan bir çöp olarak işlevsiz kalacaklardır. Ayrıca tabiat...
04.02.2017
0
2.838
Günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla dikkat edilen ve yapılan geri dönüşüm işlemlerinde en önemli konulardan birisi geri dönüşüm tesisleri olmaktadır. Bu tesislerde başarılı bir şekilde birçok farklı madde için geri dönüşüm işlemleri uygulanabilmektedir. Firmaların, üretim yerlerinin ve işletmelerin atıl durumda olan ve çöp yapılmadan geri dönüşüme gönderilen...
22.01.2017
1
4.404
Otomobiller rahat yolculuk imkânı sunmak için çok farklı lastik modelleriyle piyasaya çıkmakta ve bu lastikler zaman içinde yol şartları ve iklim koşulları sebebiyle yıpranmaktadır. Bununla birlikte lastikler hiç kullanılmasa bile ortalama olarak dört yıl içinde esnekliğini kaybetmekte ve bir süre sonra atık durumuna düşmektedir. Bu aşamadan sonra ise yapılması gerekenler...
21.01.2017
1
2.508
Tükenen kaynakları kurtarma ve dünyanın ekolojik dengesini sağlamak için birçok tedbir alınmaktadır. Bunlardan birisi olan geri dönüşüm çok büyük bir hizmet vererek hem dünyanın tabii dengesini korumaktadır hem de insanların sağlık açısından daha iyi koşullarda yaşamasına ortam hazırlamaktadır. Bunun en önemli sebeplerden birisi doğaya atılan ve kendi halinde bırakılan her...
17.01.2017
0
3.727
Günümüzde çevrenin korunması ve tükenen doğal kaynakların daha iyi muhafaza edilmesi için geri dönüşüm firmaları hizmet vermektedirler. Bu firmalar çok farklı alanlarda hizmet verebildikleri gibi tüm geri dönüşüm unsurlarını kendi bünyelerinde toplayarak da geniş çaplı bir geri dönüşüm hizmeti vermektedirler. Bu noktada geri dönüşüme girecek olan materyallerin türleri de büyük...
13.01.2017
0
5.944
Günümüzde pek çok alanda kullanılan madeni yağlar zaman içinde yıprandıklarından dolayı geri dönüşüm için uygun hale gelmektedir. Çünkü madeni yağlar genellikle sürtünme kat sayısını azaltan ürünlerdir. Bu sebeple birbirine temas eden birçok unsur için madeni yağ kullanmak zaruridir. Madeni yağlar sentetik ve kimyasal olarak elde edilen ve sanayide ve endüstri...
06.01.2017
1
2.176
Her gün yeni bir teknolojik ürünün ortaya çıktığı günümüzde teknolojinin hızına erişmek kolay değildir. Geçmişte yeni bir ürünün ortaya çıkması için uzun zaman beklemek gerekirken bugün her ay yeni bir teknolojik ürün raflardaki yerini almaktadır. Hal böyle olunca da her gün bir başka ürün çöplerdeki yerini alacak demektir. Çünkü teknoloji...
06.01.2017
0
3.612
Geri dönüşüm hem çevreci bir yaklaşım neticesi ortay çıkmıştır hem de ticari bir faaliyet alanı olarak bir değer kazanmıştır. Bir endüstrinin kurulabilmesi için en önemli şeylerden birisi o işletmenin hammadde kaynaklarına yakın olmasıdır. Eğer ticari işletme veya fabrika hammadde kaynağından uzak ise işletmenin masrafları artacağı için firma oraya tesis kurmaz...
04.01.2017
0
5.546
Her çağın kendine has bir yaşam tarzı vardır ve bu yaşam tarzı kullanılan aletlere, eşyalara ve yaşanılan mekânlara yansır. Günümüz tam bir teknoloji çağıdır ve teknoloji her geçen gün hayatlarımızdaki ağırlığını daha fazla hissettirmektedir. Bir teknolojik aletin eskimesi için çok uzun yılların geçmesine gerek yoktur artık. Özellikle internetin gelişimi tüm...
04.01.2017
0
1.921