Çöp ve Geri Dönüşüm Sayesinde Çevre Temizliği

secretgate

Member
Katılım
9 Eki 2021
Mesajlar
41
Tepki puanı
0
Puanları
6
Etrafımızda gördüğümüz bütün çöpler aslında atılması gereken gereksiz çöpler değildir. Çöpün aslında çok fazla değer ifade ettiği günümüz uygulamalarında daha fazla ortaya çıkmıştır. Gerek çöpün içinden tekrar dönüştürülebilecek olanlar gerekse de çöp yığınının kendisi geri dönüşüm sisteminin bir parçası olarak kullanılabilmektedir.

Çöplerin çeşitleri bölgelere ve şehirlere göre değişmektedir. Gelir düzeyi yüksek olan yerleşim yerlerinde yiyecek atıkları az ambalaj ve paket atıkları çoktur. Gelişmemiş ve gelir düzeyi düşük yerlerde yiyecek atıkları daha fazladır. Bu durumda belediyeler çöpün niteliğine göre geri dönüşüm için çözüm yolları bulacaktır. Ayrıca çöpün miktarı da gelir düzeyine göre artmakta veya azalmaktadır. Belediyeler çöp ve geri dönüşüm yatırımlarını çöp miktarına göre yapacaklardır.

Çöp ve geri dönüşüm konusu herkesin sorumluluğunda olmakla birlikte resmi olarak bu sorumluluk belediyelere verilmiş durumdadır. Belediyelerin bu konuda uymaları ve neler yapmaları gerektiğinin açıklandığı yasal dayanak Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 sayılı Kanunla belirlenmiş durumdadır. Bu kanunlar çerçevesinde her belediye hizmet verdiği şehrin kapasitesine göre geri dönüşüm projeleri ve entegre tesisleri kurmaktadır.

Çöpleri evlerimizden veya işletmelerimizden atmadan önce acaba bunların içinden geri dönüşüme kazandırılabilecek olanlar hangileridir diye düşünüp çöpleri ayrıştırıp öyle atık haline getirip çöpe atmalıyız. Çöp poşetlerine girmiş çöpler nasıl tekrar ekonomiye geri kazandırılır? Bunun pek çok cevabı olmakla birlikte önce evimizde kuracağımız bir sistemle geri dönüşebilecek çöplerin o çöp poşetine girmemesi ile başlayabiliriz. Çöp ve geri dönüşüm sistemi aslında pek çok şehirde belediyeler tarafından kurulmuş olup halkın yapacağı tek şey belediye sistemine uymaktır. Bazı yerlerde evlere belli aralıklarla, geri dönüştürülebilecek atıkların atılacağı geri dönüşüm poşetleri dağıtılmakta ve bu çöplerin normal çöp konteynerine değil de geri dönüşüm kutularına atılması sağlanmaktadır. Bazı belediyeler ise direkt olarak çöp konteynerlerini geri dönüşümlü olarak yerleştirmektedir. Üzerindeki işretlere ve yazılara göre çöpler atıldığı zaman tekrar işlenebilecek çöpler böylece baştan ayrıştırılmış olmaktadır.Çöplerin geri dönüşümü için geri dönüşüm merkezleri kurulması hem çöplerin bertaraf edilmesi adına hem de bu sistemin her bir aşamasında çalışacak elemana ihtiyaç olması ve işsizliğin giderilmesi adına insanlar için yararlı olacaktır. Ayrıca çöplerin toplanmasından tutun bir yerden başka bir yere aktarılması sırasında da insan gücüne ihtiyaç olacaktır. Bütün bu çalışmalar her yönüyle insanların yararına olacaktır.

Çöp ve geri dönüşüm sistemiyle toplanan çöpler bölgelerde kurulan geri dönüşüm merkezlerine getirilir. Burada ayrıştırılmış olan çöpler direkt hammadde yapılmak üzere makinelere alınıyor. Ayrıştırılmamış olanlar fabrikanın ayrıştırma sistemiyle ayrıştırılıp işlenmeye başlanır.

Çöplerin Geri Dönüşümü Ve Çevre Kirliliğini Önleme

Milyonlarca insanın günlük atıklarının sürekli olarak bir yerlerde biriktirildiğini düşünürsek devasa dağ kütlelerinin oluştuğunu düşünmek hayal olmaz. Üstelik bu devasa dağların içindeki atıkların binlerce yıl sonra doğada yok olması dağların büyüklüğünü her geçen gün daha da büyütecek ve dünyamız bir çöp yığını halini alacaktır. Çöp ve geri dönüşüm sistemi ile dünyamız yaşanabilir olmaktadır. Çöplerin içindeki dönüştürülebilir maddeler tekrar işlenir ve geri kalan kısımdaki organik olan mutfak ve bahçe atıkları da değerlendirilmektedir. Organik atık dediğimiz bu atıklar doğaya bırakıldığında oldukça kötü görüntülere, zararlı maddelerin oluşmasına, kötü kokulara ve metan gazına sebep olmaktadır ki metan gazı küresel iklim değişikliğinin en önemli sebeplerindendir. Bu organik çöplerden siyah altın denilen kompost oluşturulmaktadır. Kompost gübresi denilen bu geri dönüşüm ürünü tarımda oldukça değerlidir. Böylece çöp geri dönüşüm sisteminin son atık kısmı da ekonomiye katkı olarak değerlendirilmiş oluyor.

Çöp ve geri dönüşüm konusunda dünyada gelişmiş ülkelerin durumuna bakacak olursak onların durumu oldukça farklıdır. Bu ülkelerde çöp özellikle enerji alanında ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Örneğin İsveç’te hükümet ülkede çıkan çöp miktarından büyük bir kapasitede çöp geri dönüşüm tesisi kurmuştur. Bu tesislerin çalışması sonucu 250 binin üzerinde evin elektrik ve ısınma ihtiyacı karşılanmaktadır. İsveç, ülkedeki çöpleri bu tesislerin çalışması için yetmediğinden Norveç’ten yılda 80 bin ton çöp satın almıştır. Bu da gelişmişliğin çevreye ve insan hayatına neler kattığının göstergesidir. Ülkemizde de bazı belediyeler çöp ve geri dönüşüm tesislerinde kurdukları sistemle elektrik üretimine başlamıştır. Malatya Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan çöp alanına Çöp Gaz Elektrik Üretim Santrali kurarak 50 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca bu elektrik üretimi sırasında çıkan ısıyı değerlendirmek üzere seralar kurup buralarda organik tarım yapmak üzere hazırlıklar yapmaktadır. Bu sistemde üretilen elektrik ve bu sırada tarım yapılabilmesi belediyeler için daha cazip olmaktadır. Bu sistemin yerleşmesi halinde ülkemizde elektrik ve enerji alanında sıkıntı yaşanmayacaktır.

Bazı büyük işletmeler ve oteller çevreye olumsuz atık bırakmama ve doğa dostu kuruluşlar olmaları adına kendi içlerinde kurdukları çevre ekibiyle çalışanları ve müşterileri bilgilendirme adına çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu program çerçevesinde otel sınırları içinde hiçbir şekilde doğaya zarar verecek bir atık oluşmasına izin verilmiyor. Otelden çıkan çöpler ayrıştırılıp en yakın geri dönüşüm tesislerine götürülmektedir. Otel mutfağında toplanan kullanılmış yağlar da yine anlaşmalı firmalar tarafından gelip alındığı için çevreye herhangi bir atık bırakılmamaktadır. Ülkede bulunan her tesis aynı hassasiyeti gösterse çevre kirliliği ortadan kalkacaktır.

Çöplerin Geri Dönüşümü İçin Lisanslı Tesisler

Çöplerin dünya üzerinden kaldırılması ve temiz bir çevre için yapılan çalışmalarda bu işlerin bir taraftan da insan sağlığına zarar vermemesi adına bu işi alanında uzman grupların dahil olmasıyla yapmak gerekmektedir. Lisanslı tesislerin çalışmaları ve çalışma şartları mevzuatlarla belirlenmiştir. Bu tesisler çöplerin toplanmasından taşınmasına, ayrıştırılıp geri dönüştürülmesine ve son olarak bertaraf edilmesine kadar her aşamasına katkısı olan kişi veya kuruluşlardır. Çöp ve geri dönüşüm faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında görev yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler bu işi yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya taşra teşkilatlarından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almalıdırlar. Bu lisansı alabilmek için önceden tesislerini hazırlayıp belirtilen özel şartlara uymaları gerekmektedir. Eskiden hurdacılar tarafından toplanan bu atıkları artık lisanslı olan yine hurdacılar yapmaktadır. Ama eğitim aldıkları için bu içi dada bilinçli ve hem kendilerine hem çevreye zarar vermeden yapmaları sağlanmaktadır. Eskiden hurdacı olup tek başına çalışanlar artık belediyenin veya bir geri dönüşüm tesisinin maaşlı bir elemanı durumundadır. Lisanslı tesislerde bu kişiler çöp ve geri dönüşüm işinin herhangi bir aşamasında eğitimini alıp çalışmaktadır. Çöp işi toplanılan çöpün niteliğine göre tehlikeler arz etmektedir. Tehlikeli atık, tehlikesiz atık, geri dönüştürülebilir atık, geri dönüştürülemez atık olmak üzere ayrılmaktadır. Bunlar içinde tehlikeli olan atıkların hem toplanma aşamasında hem de bertaraf edilmesinde uzmanlık gerekir. Bu sebeple geri dönüşüm işinde çalışan kişilerin bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Bu durumda bu kişilerin lisanslı bir tesiste çalışmaları ve sağlıklarının emniyette olması çok önemlidir. Çöp ve geri dönüşüm konusunda mümkün olduğunca işi resmi kurumlarla yapmak gerekir.
 
Üst