Modern Arıtma Sistemleri

1633785714187.pngArıtma Sistemleri, günümüz toplumunun sanayi temelli hızlı gelişimi sonrasında oluşan kalabalık nüfusa sahip şehir merkezli yaşam şartlarında önemli bir yer tutmaktadır. Zaman içerisinde artan kalabalık nüfuslarıyla geri kazanımın ve doğayla uyum içerisinde yaşama bilincinin önem kazandığı günümüz toplumlarında, bunu sağlayabilmek adına teknolojik ve modern arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu sistemlerin kurulması hem gelecek nesillere temiz bir toplum, doğal çevre bırakılması bakımından hemde toplumun bir arada daha sağlıklı ve huzurlu ortamda yaşaması açısından önemli bir unsurdur. Arıtma sistemleri aileler düzeyinde ele alınan yaşam alanlarında bireylerin kendi çabalarıyla kurulabileceği gibi pahalı yüksek teknoloji içerdiklerinden daha çok kolektif yapılar tarafından özellikle belediye ve devlet tarafından hazırlanmakta ve işletilmektedir.

Arıtma sistemleri insandan kaynaklanan atıkların dönüştürülmesinden, sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin doğaya zararlı olabilecek atıklarının geri kazanılmasına kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Toplumların merkeziyetçi bir şekilde şehirlerde yaşamaya başlaması, günlük olarak bir aile tarafından üretilen çöp ve tuvalet atıklarının çevre için son derece tehlikeli boyutlarda olmasına yol açmıştır.

Bu nedenle pek çok büyük şehirde önceleri doğaya salınan bu atıklar, kurulan entegre artıma tesisleri ile en azından doğaya en az zarar verecek hale dönüştürülmekte ve daha sonra doğaya bırakılması sağlanmaktadır. Bu sayede doğaya insanın yaptığı tahribatın en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Arıtma tesislerinde ayrıştırılan atıklar daha sonra doğaya tekrar zarar vermelerini engellemek için özel yöntemler kullanarak izole edilmektedir.

Modern arıtma sistemlerinin kullanımı özellikle günümüzde modern sanayi işletmeleri için zorunlu kılınmıştır. Bunun teşvik edilmesi ve kontrol altına alınması için sanayi üretiminin bu tesislerin hali hazırda var olduğu organize sanayi bölgelerinde yapılması özendirilmekte ve teşvik edilmektedir.

Böylece üretim yaparak ekonomiye ve topluma fayda sağlayan işletmelerin, üretimleri sonucunda meydana getirdikleri zararlı atıklar ile doğaya zarar vermelerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Organize sanayi bölgeleri dışında faaliyet gösteren işletmeler ise eğer üretimleri sonucunda atık maddeler oluşuyorsa kendi bünyelerinde arıtma tesisi kurma zorunlulukları vardır.

Bu kurallara uymayan işletmeler hakkında yasayla belirlenmiş son derece katı yaptırımlar bulunmaktadır. İşletmelerin bununla ilgili belirlenmiş kurallara uyması gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakabilmemizin teminatıdır.
 
Üst