Arama Sonuçları

  1. geridonusum

    Atık Getirme Merkezi Tebliği

    Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20423&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri...
  2. geridonusum

    Geri dönüşüm makinaları deneme yazı

    Geri dönüşüm makinaları deneme yazı Geri dönüşüm makinaları deneme yazı
Üst