Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Ekonomik Katkıları

Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Ekonomik Katkıları
Yayınlama: 29.01.2017
Düzenleme: 24.11.2023 00:01
2.157
A+
A-

Çevreci bir yaklaşım ile kurulan geri dönüşüm firmaları bir taraftan da büyük anlamda bir ekonomik girdi sağlamaktadır. Günümüzde her türlü atık bu firmalar ve tesisleri tarafından işlenebilmekteyken bu sayede tabiat bu çöp unsurlarından kurtulmaktadırlar. Çünkü kullanım alanı olamayan, eskimiş ve demode olmuş birçok ürün çöp olarak atılmaktadır. Bu tabiatı tehdit eden bir yaklaşımdır zira tabiata bırakılan her atık zamanla toprağa ve suya karışmakta ve bu şekliyle hem doğayı hem de insan sağlığını tehdit eder hale gelmektedir. Ancak geri dönüşüm tesisleri sayesinde bu tip atıklar işlenerek tekrar kullanım alanı bulmaktadırlar. Bununla birlikte atıkların geri dönüşüme kazandırılması hem çevreci yaklaşımlar adına hem de yeni ekonomik faaliyetler adına çok yönlü ve başarılı bir uygulamadır.

Evlerden ve iş yerlerinden her gün tonlarca çöp atılmaktadır. Bu çöpler çoğu zaman bir gruplandırmaya tabi tutulmadan rastgele atılmaktadır. Bu tabiat ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Çünkü bu çöpler tabiatı, suyu, havayı, toprağı kirletirken dolaylı yoldan da insan sağlığını tehdit etmektedirler. Bunun önüne geçmek için imar edilen geri dönüşüm tesisleri ise bu atıkları toplatmakta ve yeniden kullanım imkânı kazanmaları için tesislerindeki çok modern makinelerle işlemektedirler. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için gerekli olan bu işlemlerden sonra ise yeniden üretim için endüstri firmalarına satılmaktadır.

Bu yönüyle de ekonomiye can veren ve endüstri firmaları için ciddi anlamda bir maliyet azaltma yöntemi olan geri dönüşüm ile yeni ürünler çok daha ucuza imal edilebilmektedir. Aynı zamanda bu işlemler ile birlikte çevre de çok zararlı atıklardan kurtulmaktadır. Bu tip tesisler için öncelik hurda olan atıkların toplanmasıdır. Bu atıklar toplandıktan sonra atıkların geri dönüşüme kazandırılması için genellikle bir ayrıştırmaya tabi tutulurlar. Bu ayrıştırma işleminden sonra ise birçok atık ürün için küçük parçalara ayırma işlemi uygulanır. Bu çok önemli bir aşamadır çünkü bu aşamada atık ürün ne kadar küçük parçalara ayrılırsa o kadar kaliteli bir geri dönüşüm gerçekleşmektedir. Çünkü küçük parçalara ayrılan birçok atık ürün bir süre sonra ısıl işlem görmek için eritme makinelerine girmektedir. Bu makinelerde eritilen atık maddeler tekrar kullanım alanı bulmakta ve ikincil hammadde olarak endüstri firmalarına satılmaktadırlar. Bu durum çok ciddi anlamda hem ekonomik faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasına hem de hammaddeyi alan endüstri firmasına bir avantajdır. Ayrıca atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile birlikte çevre de zararlı olan atıklarda kurtulmaktadır. Bunun için uygulanan yöntemler değişmekle birlikte sonuç hep aynı olmaktadır. Bu işlemler neticesinde elde edilen yeni hammadde ile birlikte ekonomi de kazanmakta çevre ve doğa da kazançlı çıkmaktadır. Bu sebeple geri dönüşüm firmaları çok büyük bir hizmeti yerine getirmektedirler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.