geri dönüşüm teknolojileri

Günümüzde çevrenin korunması ve tükenen doğal kaynakların daha iyi muhafaza edilmesi için geri dönüşüm firmaları hizmet vermektedirler. Bu firmalar çok farklı alanlarda hizmet verebildikleri gibi tüm geri dönüşüm unsurlarını kendi bünyelerinde toplayarak da geniş çaplı bir geri dönüşüm hizmeti vermektedirler. Bu noktada geri dönüşüme girecek olan materyallerin türleri de büyük...
13.01.2017
0
5.940
Geri dönüşüm hem çevreci bir yaklaşım neticesi ortay çıkmıştır hem de ticari bir faaliyet alanı olarak bir değer kazanmıştır. Bir endüstrinin kurulabilmesi için en önemli şeylerden birisi o işletmenin hammadde kaynaklarına yakın olmasıdır. Eğer ticari işletme veya fabrika hammadde kaynağından uzak ise işletmenin masrafları artacağı için firma oraya tesis kurmaz...
04.01.2017
0
5.546