PVC Geri Dönüşümde Adeta Devrim Yaşanıyor

Yayınlama: 23.02.2017
2.593
A+
A-

PVC profilleri genellikle pencerelerde kullanılır. Bu profiller özellikle serp PVC olarak adlandırılan kaliteli PVC’den üretilir. Bu sert PVC malzemesi üzerine bazı stabilizatörler vasıtasıyla, renk pigmentleri ve dolgu gibi katkı maddeleri kullanılarak kalitesi arttırılır. Bu da hizmet performansı oldukça iyi sağlam ve kaliteli PVC unsurları demektir. Sert PVC olarak adlandırılan uPVC, pek çok farklı avantajı bulunan bir materyaldir. Bu avantajlarının yanında farklı bir özelliği onu çok daha ön plana çıkartmaktır. O da, evrensel değerde geri dönüştürülebilirlik özelliğine sahip olmasıdır. Bu durumda PVC geri dönüşüm sektörünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

PVC, düşük bir enerji tüketimi sonucunda birkaç kez geri dönüştürülebilmektedir. Üstelik bu geri dönüşüm faaliyetinin uygulandığı PVC materyalinin kalitesine bozulma olmamaktadır. Bu özellik PVC atıkları geri dönüşüm sektörünün vazgeçilmezi yapmaktadır. PVC’nin termoplastik bir özelliği vardır. Bu sayede şartname dışı partiler, kesik parçalar, profil parçaları gibi PVC atıkları pencere profillerinde kullanılabilecek kadar temiz bir şekilde geri kazandırılabilir. Bu arada sadece temiz olan PVC üretim atıkları değil aynı zamanda eski kapılar, PVC pencereler ya PVC’den yapılmış kepenk çıtaları gibi malzemeler de geri dönüştürülmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazede dönüştürülmeye müsait olan PVC geri dönüşüm faaliyetleri her geçen gün yoğunlaşarak devam etmektedir.

Bazı PVC geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürme faaliyeti manüel olarak yapılmaktadır. Şöyle ki geri dönüştürülecek profil kısımlarının içinde bulunan lastik contalar ve PCV malzemesi olmayan kısımlar elle çıkartılmaktadır. Bu durumda doğal olarak çok daha fazla iş gücünün gerektirdiği bir durumu oluşturmaktadır. Çok fazla iş gücü demek PVC geri dönüşüm faaliyetinin yüksek bir maliyetle yapılması demektir. Bu da geri dönüşüm firmalarının karlılığını düşüren bir etkendir. Manüel olarak geri dönüşüm faaliyetinin yapılması ancak iş gücünün çok düşük maliyetlerle karşılandığı ülkelerde olabilmektedir. Ülkemizde iş gücü maliyeti çok düşük değildir. Bunun içindir ki PCV dönüşüm faaliyetlerinde otomatik olarak işlem yapabilen sistemler tercih edilmelidir.

PVC tanelerin tamamen kirletici unsurlardan arındırması otomatik olarak ayarlanabilen sistemler tarafından yapılması demek, daha ekonomik olanaklarla daha hızlı bir şekilde ayrıştırma işlemlerinin yapılması demektir. PVC geri dönüşüm faaliyetlerini ekonomik hale getirmenin tek yolu otomasyon sistemlerine sahip olmaktan geçmektedir. Bu noktada iş hacmi fazla, otomasyon derecesi kuvvetli bir uPVC geri dönüştürücüsü sistemine sahip olmak önemlidir. Bu ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış bir modüler dönüştürücü firmalar tarafından sürekli tercih edilir. Çünkü özellikleri gelişmiş bir tesis kar marjı yüksek bir tesis anlamına gelmektedir.

İdeal olarak lastik-plastik karışımı tozdan arındırılmış bir şekilde 10 mm’nin altındadır. Geri dönüşümde kullanılacak cihazlar dönüştürme işlemlerini bu ölçü çerçevesinde yapmalıdır. Önce tane haline getirilen PVC materyali daha sonra 10 mm ölçüsünde dönüştürülür. PVC ve PVC olmayan unsurlar ayrıştırıldıktan sonra farkı bir şekilde şarj uygulanır. Bu şarj uygulaması neticesinde yüksek bir voltaj tutulan PVC unsurları birbirinden ayrıştırılır. Bu aşamada negatif şarjlı PVC pozitif şarjlı elektrot tarafından çekilir. Esnek olan PVC ise pozitif şarjlıdır. Bu özelliğinden dolayı esnek PVC, negatif Şarj etkisine sahip elektrot tarafından çekilir. Bu sayede cam fiber profillerinin içindeki PVC unsurları da geri dönüştürülebilmektedir.

Görüldüğü üzere teknolojinin gelişmesiyle beraber PVC geri dönüşüm sektörü de otomasyon sistemlerini benimsemiştir. Bu otomasyon sistemlerinin benimsenmesi sayesinde geri dönüşüm sektörünün karlılığı artmıştır. Bu durumun doğal sonucu ise karlılığı artan PVC geri dönüşüm tesislerinin çoğalmasıdır. Geri dönüşüm tesislerindeki artışların en temel sebebi ise karlılığı artan geri dönüşüm faaliyetlerinin özel sektör tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılanmasıdır. Ancak burada en dikkat edilecek husus çağın gereklerine uygun ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir tesisisin inşa edilmesi meselesidir. Pek çok işlemi bir arada yapabilen tesisler geri dönüşüm işlerine daha an enerji harcayacak demektir. Böylece maliyeti azalan işlemin kar marjı da artmış olmaktadır. Gelişen teknolojiler sayesinde PVC granüllerin ayrıştırılması tozsuz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu durumda sağlıklı bir tesisin ortaya çıkması demektir.

Teknoloji geliştikçe PCV geri dönüşüm sektöründe de devrimsel yenilikler gerçekleşmiştir. Bu sayede tozsuz bir ortamın sağlanması, koruma filmi ya da cam fiberi gibi çok ince işçilik gerektiren malzemelerde dahi PVC ayrıştırılması mümkün hale gelmektedir. Lastikli ve lastiksiz PVC granüllerinin ayrıştırılmasında yeni teknolojiler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum da renklendirilmiş PVC parçacıklarıyla beyazlaştırılmış PVC unsurları ayrıştırabilmektedir. Böylece saflık derecesi yüksek PVC ham maddesi üretimi artmaktadır. Bütün bunların yanından PVC geri dönüşüm tesislerinde malzeme taşıma sistem hatları da önemli bir hususu oluşturmaktadır. Çünkü bu hatların verimli çalışması demek iyi ve seri bir geri dönüşüm faaliyetinin devam etmesi demektir. bu hatlar ayrıştırma makineleriyle kombine edilerek çok daha seri ve otomatik bir şekilde çalışması sağlanabilir. Bu da atık ve ham maddelerin direk olarak aktarılması ve büyük torbalara doldurulması anlamına gelir. Büyük torbalara doldurulan malzemeler yine bu hatlar vasıtasıyla büyük saklama silolarına taşınır. Bütün bu işlerin organize bir şekilde yapılabilmesi teknolojinin gelişmesi sayesinde olmuştur.

PVC geri dönüşüm tesisleri tam otomatikleştiğinde çok fazla iş gücü maliyeti oluşmaz. Hemen her otomasyon sistemi birkaç operatör haricinde çok fazla iş gücü istemez. Hatta 7 gün 24 saat esasına göre programlanabilen sistemler PVC ayrıştırma işlerin maliyetini çok fazlasıyla düşürmektedir. Seri bir üretim alanın oluşması bakımından da sağlıklı bir üretim ortamının oluşması bakımından da ve karlılık oranı çok yüksek bir geri dönüşüm ortamının oluşturulması bakımından da teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi sektör firmalarının yararınadır.

İyi bir PVC dönüştürücü tesisi tarafından geri kazandırılmış bir PVC hammaddesi yeni üretilecek PVC pencere profillerinde kullanılacak kadar temizdir. Kalıptan birlikte çekilmiş profiller özünde %85’ine kadar işlenmiş PVC kullanılır. Dış cephesinde ise yani görünür tarafında ise işlenmemiş PVC kullanılır. PVC geri dönüşüm faaliyetlerinin faydasını gözler önüne sermek adına küçük bir hesaplama yapacak olursak; sıfırdan bir pencere profili üretilirken maliyetin %65’ini sadece PVC malzemesinin maliyeti oluşturur. PVC malzemesinin geri dönüşümden elde edildiği düşünüldüğünde, PVC geri dönüşüm faaliyetinin üretime etkisi net bir şekilde ortaya çıkar.

PVC geri dönüşüm sektörü yeni üretim aşamasında çok büyük bir tasarruf oluşmasında etkilidir.  Bu nedenden dolayı Avrupa ve dünyadaki önde gelen PVC üretici firmaları geri dönüşüm tesisleriyle anlaşmalı olarak çalışmaktadır. Çünkü bu yöntem sektör üreticileri için hem daha karlıdır hem de seri bir şekilde ham maddeye ulaşabilmek açısından oldukça avantajıdır. Geri dönüşüm döngüsünün ekonomiye katkısı, çevre kirliliğini önlemedeki etkisi ve istihdam oluşturması bakımından elverişli olması sektörün gelişmesinde etkili olmuştur. Bütün bunların yanında geri dönüşüm sonrasında üretilen ham maddenin çok kaliteli olması firmaların geri dönüşüm tesislerini tedarikçi olarak seçmesinde etkilidir. Ülkeler bu sayede yer altı kaynaklarını korumaktadır. Ayrıca PVC materyali petrol yan ürünüdür. Dolayısıyla ülkemiz gibi petrol ithalatı yapan ülkeler PVC geri dönüşüm tesisleri sayesinde yurt dışına daha az döviz ödemektedirler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.