elektronik atıklar

Teknolojinin ilerlemişiyle birlikte birçok yeni ürün ortaya çıkmakta ve eski ürünler ise kullanım olanağını kaybetmektedir. Bunun tabii neticesi olarak da teknolojik olarak birçok yeni ürün sürekli olarak evlere girmekte ve evlerdeki eski ürünler de atık durumuna düşmektedirler. Bunun için günümüzde elektronik atık tabiri de ortay çıkmıştır. Temel olarak çöp yani...
24.01.2017
0
2.782
Elektronik Geri Dönüşüm: İstanbul’da Teknolojiyi Sürdürülebilir Kılan Adım Günümüzde hızla gelişen teknolojiyle birlikte, elektronik cihazların kullanımı artmakta ve bu da eski cihazların atılmasına yol açmaktadır. Bu atık elektronik ekipmanlar, çevre için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, elektronik atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüştürülmesi, sürdürülebilir bir geleceğin temel...
04.01.2017
0
2.091
Geri dönüşüm çevreye verdiği katkı ve ekonomiye yaptığı katkılar ile oldukça önemlidir. Başarılı bir şekilde yapılacak olan geri dönüşümler bu gibi birçok açıdan büyük faydalar sağlamaktadır. Genel olarak elimize geçen tüm çöp olarak nitelenen nesnelerin aynı şekilde çöpe atılması geri dönüşümü zorlaştırmaktadır. Hatta bu hareketler geri dönüşümü olanaksız hale getirmektedir....
01.01.2017
0
2.088
Dünyanın kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketildiği çağımızda özellikle geri dönüşümü gerçekleştirmeyen nesnelerin büyük çapta bir kirliliğe yol açması insan hayatını ve diğer canlıların yaşamını tehdit edecek seviyelere ulaşabiliyor. Bu noktada çevre kirliliğine sebep olan ve geri dönüşüm sürecine kolaylıkla dahil edilemeyen elektronik hurdaların zararları çok daha fazla olmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin...
31.12.2016
0
2.286