Ülkemizde Kağıt Geri Dönüşüm Firmaları

Ülkemizde Kağıt Geri Dönüşüm Firmaları
Yayınlama: 04.03.2017
6.980
A+
A-

Kağıt Geri Dönüşüm Firmaları

Kullanım dışına çıkmış çöp olarak adlandırılan atık kağıt geri dönüşüm döngüsünün en temel hammaddesi olarak kabul edilmektedir. Atık haldeki tüm kağıt çeşitleri, kartonlar, hatalı çıkan gazete baskıları ve baskı fazlası olan gazeteler geri dönüştürülebilir atıklardır. Ancak tek kullanım amaçlı üretilen emici kağıtlar ve sağlık nedenlerinden ötürü üretilmiş hijyen amaçlı kağıtlar, atık kağıt olarak kabul edilmemektedir. Ülkemiz kağıt geri dönüşüm faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir ülke konumundadır. Bundan ötürü bu faaliyeti yürüten pek çok kağıt geri dönüşüm firmaları bulunmaktadır.

Sağlıklı bir geri dönüşüm faaliyetinin oluşması için bilinçli bir tüketicinin varlığı hayati önem taşımaktadır. Zira bilinçli bir tüketici demek kaliteli bir atık kağıdın geri dönüşüm tesislerine gelmesi demektir. Kaliteli atık kağıt, çöplerden arındırılmış ve ayrı bir şekilde paketlenmiş kağıttır. Tüketicilerin bu ayrıştırma işini daha ilk elden yapması çok önemlidir. Çünkü bu sayede kağıt geri dönüşüm firmaları atık kağıtların ayrıştırması için fazladan bir enerji harcamayacaklardır. Bu enerjiden tasarruf etmek anlamını taşımaktadır. Geri dönüşüm konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi okullar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yapılabilmektedir.

Kağıt geri dönüşüm firmaları atık kağıdın toplanmasından tesislere ulaştırılmasına, tesislerde işlenerek hammadde olarak üretilmesinden pazarlanmasına varıncaya kadar bütün geri dönüşüm sürecinde var olan kuruluşlardır. Bu kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bu firmalar oluşturdukları istihdam olanakları bakımından da önem taşımaktadır. Ayrıca bu firmalar her yıl ülke ekonomisine önemli miktarlarda katma değer sağlamaktadırlar. Bütün bunların yanında kağıdın hammaddesini ağaçların oluşturduğu düşünüldüğünde geri dönüşüm sektörünün tabiatı koruduğunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kağıt geri dönüşüm tesislerinde toplanan kağıtlar ilk olarak temizleme işlemine tabi tutulur. Bu işlem vasıtasıyla kağıt malzemesinin üzerindeki artık materyaller temizlenmiş olur. Atık halde toplanan kağıtlar çoğunlukla zımba telleriyle toparlanmıştır. Temizlik aşamasında bu zımba tellerde atık kağıttan ayrıştırılmış olmaktadır. Daha sonraki aşamada ise kağıdın üzerindeki mürekkep yok edilerek kağıt geri dönüştürülme işlemine hazırlanır. Sadece mürekkep değil kağıdın üzerindeki yapıştırıcı maddeler gibi farklı unsurlar da temizlenir. Kağıt geri dönüşüm firmaları arıtma, ağartma ve renk silme işlemlerini sırasıyla uygulayarak atık kağıdın renklerden ayrıştırmasını sağlarlar.

kağıt geri dönüşüm firmaları

kağıt geri dönüşüm firmaları

Kağıt geri dönüşüm firmaları kağıt üretimini kullanım amaçlarına göre şekillendirir. Kağıt üretimi esasında renk ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Bundan dolayı işlem görecek atık kağıtlara farklı yöntemler uygulanır.  Burada dikkat edilecek en temel husus istenilen özelliğe sahip kağıdın üretilmesidir. Beyaz kağıt üretimi için hem renk silme hem arıtma hem de ağartma işlemi uygulanmaktadır. Renkli kağıtlarda bu üç işlem birden uygulanmaz. Arıtılmış ve temizlenmiş kağıt seri üretime geçilmeden önce kağıt hamuru haline gelir.  Hamur halindeki kağıt kullanım amacına göre ya tek başına herhangi katkı maddesi koyulmadan kullanılır ya da içine saf ağaç lifleri katılarak kullanılır. Bu iki yöntemde tamamen ürünün üretim amacına bağlıdır.

Seri üretim için hammadde haline getirilmiş kağıt hamuru kağıt geri dönüşüm firmaları tarafından işletilen tesislerde işleme tabi tutulmadan önce %99.5’i su olacak şekilde karışım haline getirilir. İçerisine çeşitli kimyasallar karıştırılması suretiyle üretim makinesine getirilen kağıt hammaddesi bu makinelerde işlem görür. Bu işlem vasıtasıyla içindeki su çekilmeye başlar. Bunun sonucu olarak da ağaç lifleri birbiriyle bağlanarak bir tabaka oluşturur. Bu tabakada mevcut olan su bir sonraki aşamada yüksek ısı içeren büyük merak silindirlerde kurutulur. Kurutulan kağıt düzeleşir ve sertleşir. Böylece atık kağıttan sıfır bir kağıt üretilmiş olur.


Kağıt Geri Dönüşüm Firmalarının Çevreye Katkıları

Dünyada uzun zamandan beri atık kağıt geri dönüşüm sektörü desteklenmektedir. Dolayısıyla kağıt geri dönüşüm firmaları da bu minvalde teşvik edilmektedir. Bunun en temel sebebi tabiatın insanlara sunduğu kaynakların sonsuz olmadığının fark edilmesidir. Bir diğer sebep ise çevre kirliliğinin yeraltı kaynaklarını da kirlettiği ve bu kaynakları kullanılmaz hale getirdiğinin fark edilmesidir. Bundan dolayıdır ki dünyada gelişmiş ülkelerin tamamı atıkların toplanmasından tutunda atık kağıtlardan yeni ürün üretilmesi aşamasına kadar faaliyet yürüten firmaları desteklemektedir.

Ülkemizde yakın zamandan bu yana ağırlık kazanan geri dönüşüm sektörü ilk olarak yerel yönetimlerin destekleri sayesinde varlık göstermiştir. Genel olarak çöp toplama işini yerel yönetimler üstlendiğinden bu çöplerden kazanım elde etme yollarlını da onlar araştırmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde yerel yönetimler öncülüğünde pek çok tesis kurulmuştur. Bu aşamadan sonra devlet politikası olarak da geri dönüşümün desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu doğrultuda pek çok teşvik kanunu çıkartılmıştır. Bununla beraber özel sektör bu alana ilgi göstermeye başlamıştır. Günümüzde kağıt geri dönüşüm firmaları sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da atık kağıtlar kıymetlenmektedir.

Geri dönüşüm sektörü gelişmeden önce çöp olarak görülen atık kağıtlar, geri dönüşüm sektörünün gelişmesiyle beraber çöplerden ayıklanarak toplanmaya başlamıştır. Bu faaliyet neticesinde değerlenen atık kağıtlar pek çok insan için geçim kaynağı olmuştur. Geri dönüşüm sektöründe kullanılmaya başlanmadan önce çevrede rahatsız edici bir görüntüye neden olan atık kağıtlar, kağıt toplayıcılar tarafından toplanmaya başlamıştır. Bundan dolayı çevre kirliliğinin azalması hususunda belirgin bir fark görülmüştür. Atık kağıt geri dönüşüm tesislerinin çevreye katkısı sadece bu hususla sınırlı değildir. Bir ton kağıt üretilmesi için 15-20 adet ağa ağacın kesilmesi gerektiği göz önünde bulundurunca kağıt geri dönüşüm firmaları faaliyetlerinin çevreye olumlu etkisi daha net görülmektedir.

Atık olarak adlandırılan kağıdın dönüşümü su tasarrufunu sağlamaktadır. Şöyle ki atık kağıttan kağıt üretilmesi faaliyetinde harcanan su miktarı, ağaç hammaddesini alarak sıfırdan kağıt yapımına göre yüzde 60 oranında daha az su kullanılır. Bu atık kağıt üretiminin yüzde 60 su tasarrufu sağladığını göstermesi açısından önemlidir. Bunun yanında atık kağıt geri dönüşüm sisteminin uygulandığı ülkelerde hava kirliliği oranlarında ciddi bir azalma görülmektedir. Bunun sebebi ise kesilen ağaç sayısının azalması ve kağıt üretimi için harcanacak enerji miktarının azalmasıdır. Enerji miktarının azalması demek daha az petrokimya ürününün kullanılması demektir. Bu da havaya salınan kirli havanın azalması anlamına gelmektedir.

Kağıt geri dönüşüm firmaları sayısı arttıkça ormanların gördüğü zarar azalacaktır. Atık kağıt kullanılarak kağıt üretimi yapılmaması durumunda; Türkiye’de günde 175 hektar orman yok olacaktır. Dünyada ise 110 bin hektar orman yok olacaktır. Sadece bu rakam bile geri dönüşüm faaliyetleri olmadığında ormanlarda oluşabilecek tahribatı gözler önüne seren bir olgudur. 20 yaşında bir ağaçtan 60 kilogram kağıt üretildiği göz önünde bulundurulursa kağıt hammaddesinin kıymeti daha çok anlaşılır.

Kağıt geri dönüşüm firmaları ülkemizde yeni istihdam alanı oluşturması bakımından da önemlidir. Bu firmaların sayısı arttıkça firmaların tesislerinde çalıştıracak personel açığı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda firmalar yeni personel alımına gidecektir. Böylece yeni istihdam alanı oluşmuş olacaktır. Ayıca geri dönüşüm sektöründe toplayıcı olarak faaliyet gösteren önemli sayıda insan bulunmaktadır. Geri dönüşüm firmalarının açtığı geri dönüşüm tesislerinin atık kağıtları satın alması sayesinde pek çok kişi topladıkları kağıtları bu tesislerde satabilmektedir. Böylece geçimlerini bu yolla temin etmektedirler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.