kağıt geri dönüşüm

Kağıt Geri Dönüşüm Firmaları Kullanım dışına çıkmış çöp olarak adlandırılan atık kağıt geri dönüşüm döngüsünün en temel hammaddesi olarak kabul edilmektedir. Atık haldeki tüm kağıt çeşitleri, kartonlar, hatalı çıkan gazete baskıları ve baskı fazlası olan gazeteler geri dönüştürülebilir atıklardır. Ancak tek kullanım amaçlı üretilen emici kağıtlar ve sağlık nedenlerinden ötürü...
04.03.2017
0
6.981
Neredeyse İnsanlık tarihi kadar eski olan yazı ve kâğıt binlerce yıldır insanlar için bir iletişim aracı olmakta ve kullanılmaktadır. Yaşadığımız yıllar her ne kadar teknoloji ve bilgi çağı olarak adlandırılırsa da kullanılan tüm teknolojik materyaller bir insanın cebine kadar sığabilse de yazı ve kâğıt hala en samimi ve en pratik...
28.02.2017
0
4.532
Terim olarak kullanım dışı kalmış geri dönüştürülebilir atık haldeki malzemelerin farklı yöntemlerle işlenerek, hammadde olarak yeniden kazanılmasına geri dönüşüm faaliyeti denmektedir. Geri dönüşüm ürünleri çoğunlukla imalat sanayinde kullanılacak hammaddelerin üretiminde etkilidir. Birçok geri dönüştürebilir malzeme vardır. Bu geri dönüşüm malzemelerinden biri de kağıttır. Atık kağıtların çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden kullanım...
17.02.2017
2
2.903
Çağımız dünya tarihinde insan nüfusunun en çok arttığı ve birçok alanda da bu nüfusun bir takım sorunlar çıkarttığı bir dönemdir. Bu sıkıntıların başında ise insan sayısına yetecek kadar ürününün yavaş yavaş azalması ve üretim ile endüstride kullanılan hammadde kaynaklarının da giderek azalmaya yüz tutmasıdır. Bunun sebepleri arasında teknolojinin gelişmesi ile...
26.01.2017
0
3.712
Çevreci anlayışlar neticesinde ortaya çıkan geri dönüşüm firmaları çok önemli bir hizmet yapmaktadır. Bu hizmetin temelinde ise dünyanın biten kaynaklarını yeniden kazanma mücadelesi vardır. Çünkü dünyamız artık yavaş yavaş var olan enerji kaynaklarını ve hammadde kaynaklarını bitirmektedir. Artan nüfus, bilinçsiz tüketim gibi sebepler ile birlikte günümüzde geri dönüşüm çok büyük...
23.01.2017
0
2.625
Günümüzde, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik konuları dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, geri dönüşüm, doğal kaynakları koruma ve atıkları azaltma amacıyla birçok sektörde önemli bir konu haline gelmiştir. Geri dönüşüm, özellikle kağıt endüstrisi için umut verici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Geri dönüşüm kâğıt fiyatlarındaki artışlar, endüstriye...
18.01.2017
0
2.797