Kâğıt Geri Dönüşüm Firmaları Faaliyetleri

Yayınlama: 26.01.2017
3.712
A+
A-

Çağımız dünya tarihinde insan nüfusunun en çok arttığı ve birçok alanda da bu nüfusun bir takım sorunlar çıkarttığı bir dönemdir. Bu sıkıntıların başında ise insan sayısına yetecek kadar ürününün yavaş yavaş azalması ve üretim ile endüstride kullanılan hammadde kaynaklarının da giderek azalmaya yüz tutmasıdır. Bunun sebepleri arasında teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok daha kısa sürede ürünlerin imal edilmesinin de büyük bir etkisi vardır. Dünya üzerindeki insan sayısından daha fazla ürün ve eşya üretmek bir süre sonra geri dönüşü olmayan sıkıntılar ortaya çıkartmaktadır. Bugün birçok alanda hammadde sıkıntısı yaşanmakta ve hammaddelerin fiyatları da her geçen gün artmaktadır. Bu kısır döngüyü kırmak için ise dünyada yaklaşık olarak 25 yıldır uygulanan ve son dönemlerde de bizde de uygulanmaya başlayan bir takım çevreci çözümler çok önemli bir yere gelmiştir. Bu çözümler içine ise kâğıt geri kazanımı konusunda kâğıt geri dönüşüm firmaları büyük bir hizmet sunmaktadırlar.

Kâğıt unsuru birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Defter ve kitapların ana malzemesi olan kâğıt aynı zamanda ambalaj sanayiinin de asıl ve en önemli hammaddesi konumundadır. Bugün çevreci bir yaklaşım ile birçok market ve firma kâğıt ambalajları ve çantaları müşterilerine sunmaktadırlar. Ayrıca kâğıt farklı türleriyle paketleme ve kutu sanayiinde de çok kullanılan bir hammaddedir. Kâğıdın en çok ihtiyaç duyulduğu sektör ise gazete ve dergi sektörüdür. Ayrıca kitaplar için de kâğıt en önemli malzemedir. Çikolatadan süt kutularına, gıda koruyucu kaplardan gıda paketlerine kadar çok fazla alanda kâğıt kullanılan bir unsurdur ve çok fazla da alternatifi yoktur. Hal böyle olunca da kâğıt geri dönüşüm firmaları için çok fazla materyal ortaya çıkmaktadır.

İnsanlar ve kurumlar kâğıt formundaki çöplerini kâğıt atık kutularına atabilirler. Ancak henüz bu kültür ülkemizde tam olarak oturmadığı için hala karışık çöp olarak toplu çöplerle birlikte atılmakta ve bu durumda ayrışmasını güçleştirmektedir. Çünkü karışık çöp içinde yer alan sıvılar kâğıda zarar verir ve geri dönüşüm için zor bir hale bazen de imkânsız bir hale getirir kâğıdı. Hâlbuki son yıllarda birçok yere kâğıt atık kutuları konmuştur ve bu kutular iyi kullanılırsa çok ciddi anlamda yeniden kazanım elde edilebilir. Özellikle kâğıdın teknolojiye rağmen hala çok fazla kullanıldığı okul ve kamu kurumları bu noktada çok dikkatli olmak zorunadır. Zira bu kurumlarda her iş ve resmi takipler kâğıt evraklar üstünden sürdürülmekte ve bu kâğıtlar çöp olarak da kullanım alanı bulmaktadır. Bu tip yerlerde kullanılan kâğıt atık kutularını iyi değerlendiren kâğıt geri dönüşüm firmaları çok önemli bir hizmeti yerine getirmektedir.

Kâğıt geri dönüşüm firmaları sadece atık kâğıt kutularından değil çöp toplayan firmalardan da atık ve hurda kâğıt almaktadırlar. Ayrıca matbuat, gazete gibi kâğıdın çok kullanıldığı yerlerde ortaya çıkan ve baskı artığı olan kâğıtlarda bu firmalar tarafından yapılan bir sözleşmeyle satın alınmaktadır. Bu ve benzeri yollarla hurda kâğıtları toplayan firmalar daha sonra toplana tüm bu hurda kâğıtları işlenmesi üzere geri dönüşüm tesislerine getirtmektedirler. Burada kâğıt geri dönüşüm firmaları gelen hurda kâğıtları önce bir ayrıştırmaya tabi tutmaktadırlar. Çünkü kalite ve nitelik olarak farklı olan kâğıtlar ayrışmaya tabi olmaz ise kaliteli bir şekilde geri dönüşüm ve yeniden kazanım ortaya çıkmayabilir. Ayrışma sırasında tutkallı ve yapışkanlı kâğıtlar ayrı bir yere alınmak zorundadır zira kâğıt atıklar içindeki tutkal ve yapıştırıcılar kağıdın kaliteli ve kullanışlı bir biçimde geri dönüşümünü engelleyen unsurlardır.

Atık kâğıtların ayrıştırılmasından sonra ise ilk iş olarak geri dönüşüm tesisinde bulunan kesme makineleriyle kâğıtlar küçük parçalar halinde kesilir. Bu işlemde kâğıdın çok küçük parçalara ayrışması çok önemlidir zira ne kadar küçük olursa o derece kolay geri dönüşüm yapılabilmektedir. Kâğıtların küçük parçalara bölünmesinden sonra ise kâğıt parçaları ıslatılır ve preslenir. Bu şekilde ortaya değişik ebatlarda kâğıt balyaları çıkar. Islatma sonrası ortaya çıkan bu balyalar düzeltme ve kurutma işlemine tabi tutulur. Daha sonra ise kâğıt geri dönüşüm firmaları tarafından kâğıdın su içinde liflerine ayrılmasına geçilir. Ancak bu liflere ayırma işlemleri için yüksek bir sıcaklık gerekmektedir. Bu sıcaklı ve sıvı ortamında kâğıt üstünde bulunan mürekkep, yapışkan ve tutkal gibi unsurlar ayrışır ve kâğıdı terk eder ki bu kaliteli bir geri dönüşüm için çok önemlidir. Bu işlemler sırasında birtakım fiber kaybı da olur ki bu gayet normaldir. Daha sonra ise çok önemli bir adım olan atık kâğıttaki küçük istenmeyen unsurların ayrışması aşaması gelmektedir. Atık kâğıdın içindeki kum, metal, cam gibi dış unsurlar bir elek yardımıyla ortadan kaldırılır ki bu işlem olmadan geri dönüşüm olmaz. Bu işlemden sonra ise kâğıt hamuru sık eleklerden geçirilerek tutkal gibi unsurlardan ayrıştırılır ki kâğıt geri dönüşüm firmaları için nitelikli kâğıt elde etmek çok önemlidir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.