Geri Dönüşüm Kâğıt Fiyatları Üreticinin Yüzünü Güldürüyor

Geri Dönüşüm Kâğıt Fiyatları Üreticinin Yüzünü Güldürüyor
Yayınlama: 28.02.2017
4.532
A+
A-

Neredeyse İnsanlık tarihi kadar eski olan yazı ve kâğıt binlerce yıldır insanlar için bir iletişim aracı olmakta ve kullanılmaktadır. Yaşadığımız yıllar her ne kadar teknoloji ve bilgi çağı olarak adlandırılırsa da kullanılan tüm teknolojik materyaller bir insanın cebine kadar sığabilse de yazı ve kâğıt hala en samimi ve en pratik iletişim yöntemi olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bununla birlikte günümüzdeki teknolojik gelişmeler kâğıdın sadece yazı yazılacak bir araç olmaktan çok daha öte anlamlar taşımasına vesile olmuştur. Birçok Endüstri ve sanayi sahasında Kâğıt hammadde olarak kullanılarak farklı mamuller elde edilmeye başlanmıştır. Ağaçtan elde edilen kâğıdın ham madde olarak kullanılması bir dizi işlem gerektiren ve çok da ucuz olmayan uygulamalar bütünüdür. Bu noktada ise son yıllarda Birçok yerde açılmış olan Kâğıt geri dönüşüm tesislerinden elde edilen Geri Dönüşüm kâğıt fiyatları kâğıtla ilgili üretim yapmakta olan Endüstri ve sanayi şirketlerinin yüzünü güldürmektedir.

Çok farklı işlemlerden geçerek ağaçtan Kâğıt elde edilmekle birlikte son yıllarda Kâğıt imalatında petrol ve benzeri türevleri de çeşitli kimyasal formunda işin içine katılmakta. Böylece daha pahalı bir şekilde Kâğıt ürünler elde edilmektedir. Sürekli olarak artan petrol fiyatları Kâğıt üretim tesislerinin üretim sırasında kullandığı enerjinin artış göstermesi ister istemez Kâğıt fiyatlarını arttırmakta ve kâğıttan elde edilen ürünlere de bu durum yansımaktadır. Ancak tüm dünyada faaliyet göstermekte olan geri dönüşüm Tesisleri ülkemizde de faaliyet göstererek Kâğıt atıklar yeniden değerlendirilmektedir. Böylece Geri Dönüşüm kâğıt fiyatları sıfırdan elde edilen kâğıt ham maddeye göre oldukça uygun seviyelerde bulunmaktadır. Bu durum kâğıtla ilgili üretim yapan endüstri ve sanayi firmalarının geri dönüşüme teşvik etmektedir.

Kâğıt unsuru hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkmakta ve geri dönüşüm kâğıt fiyatları atık konsepti içerisinde çok özel bir yer almaktadır. Gazetelerden dergilere kitaplardan ders materyallerine kadar birçok unsur tamamen kâğıttan elde edilmekte genç nüfusun çok fazla olduğu ülkemizde bunun neticesinde Kâğıt atıklar da oldukça fazla miktarda çevreye bırakılmaktadır. Normal şartlarda Avrupa’da ve Amerika’da Kâğıt atıklar için ayrı atık kutuları bulunmakta ve bilinçli bir toplum olarak insanlar Kâğıt atıklarını bu kutulara yönlendirmektedir. Ülkemizde de son yıllarda özellikle Kamu Kurum ve kuruluşlarında kullanılan ve çevrede de bazı yerlerde konuşlandırılan atık kutuları bulunmaktadır. Ancak maalesef henüz istenen eğitim seviyesinde ve geri dönüşüm noktasında bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı bu atık kutuları tam olarak işlevini yerine getirememektedir. Hâlbuki Kâğıt atıkları işleyen geri dönüşüm tesisleri için en kaliteli ve hızlı şekilde hurda kâğıt elde etme yöntemi bu atık kutularıdır. Ayrıca bu kutulardan elde edilen Geri Dönüşüm kâğıt fiyatları diğer yöntemlerle elde edilecek olan atık kâğıtlara nazaran çok daha uygun olabilmektedir. Çünkü çok fazla kirlenmemiş ve başka unsurlarla karışmamış olan kâğıtların geri dönüşümü daha kolay yapılabilmekte ve tesisin sarf edeceği enerji de azalacağı için geri dönüşümden çıkan kâğıtların da kalitesi artmaktadır.

Sadece defter kitap gibi materyallerde değil ambalaj Sanayi’nde de giderek artan bir kâğıt kullanımı söz konusudur. Çevreci yaklaşımların neticesinde yapılan araştırmalar naylon ve plastik unsurlara nazaran camın ve kâğıdın özellikle gıda ürünlerini saklama ve taşıma konusunda çok daha doğal ve sağlıklı bir ürün olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte birçok gıda firması da artan bir şekilde ürünlerini kâğıttan elde edilen ambalajlarda veya cam ürünlerde saklamayı ve müşteriye sunmayı tercih etmektedir. Fiyat noktasında belli oranda avantaj sağlayan bu uygulama insan sağlığına büyük katkılar sunmaktadır. Gıda firmaları ihtiyaç duydukları Kâğıt ambalajı elde etmek için Geri Dönüşüm kâğıt fiyatları noktasında talep kâr olmaktadır. Çünkü geri dönüşüm yöntemi ile elde edilen kâğıtlar çok daha ucuza mal edildiğinden dolayı bu şekilde gıdaların saklanacağı Kâğıt ambalajlar daha uygun fiyatlara üretilebilecektir. Bu durum hem insan sağlığı üstünde hem de çevre üstünde çok olumlu etkiler doğuracaktır.

Kâğıt geri dönüşüm tesislerinde gerek atık kutularından elde edilen gerekse atkı toplama firmalarının getirmiş olduğu kâğıtlar bir dizi işlemden geçirilerek hammadde haline getirilmektedir. Çeşitli formlarda ortaya çıkan bu hammaddeler direkt tesis bünyesinde işlenebileceği gibi ikinci bir hammadde olarak kâğıtlarla alakalı işlemler yapmakta olan endüstri firmalarına da satılabilmektedir. Bu noktada geri dönüşüm kâğıt fiyatları endüstri firmalarının atık malzemeden elde edilen ikincil hammaddeye yönelmesine sebep olmuştur ancak kaliteli bir kâğıt hammadde elde edebilmek için geri dönüşüm tesisinin çok kaliteli cihazlarla ve makinelerle donatılmış olması lazımdır.

Tesise gelen atık ve hurda kâğıtlar öncelikli olarak kaliteli bir ayrıştırma işlemine tabi tutulmalıdır Bu işlem nitelikli bir hammadde elde etmek için ilk safhadır. Burada oluşturulan kâğıtlar daha sonra kesme ve parçalama makinelerinde istenen ebatlarda granül hale getirilecektir. Bu nokta kâğıtların granül hale getirilmesi, hem bu kâğıtları işlenmesi noktasında hem de ikincil hammadde olması noktasında önemli bir safhadır. Ayrıca Geri Dönüşüm kâğıt fiyatları üstünde de belirleyici bir unsurdur. Genellikle ne kadar küçük granüller elde edilirse o derece kaliteli Kâğıt hammaddesi de ortaya çıkacaktır.

Bu işlemin ardından ıslatılarak liflerine ayrılmak yöntemiyle kâğıtlar yumuşatılmaktadır. Yumuşatılan kâğıtlar kimyasal suda arındırılmaya tabi tutulmaktadır. Bu işlemlerin ardından yüksek sıcaklıklarla birlikte kâğıtlar sıvı hale getirilmek üzere eritme makinelerinde gönderilir. Böylece kâğıt üstündeki mürekkep ve tutkal gibi çeşitli kimyasallar da kâğıdı terk ederek daha nitelikli bir hammadde ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte yüksek sıcaklığa tabi tutulan Kâğıt unsurlarında fiber noktasında birtakım zayiatlar verilir ki bu da geri dönüşüm işleme yöntemleri açısından oldukça makul seviyelerdedir. Tüm bu işlemler neticesinde elde edilen Kâğıt hammaddesi Kâğıt geri dönüşüm fiyatları ile birlikte değerlendirildiğinde oldukça niteliklidir ve kullanılabilir durumdadır. Bazı firmalar sadece granül haldeyken bile atık olan kâğıtları satın almakta ve çeşitli uygulamalarla birlikte üretime sokmaktadır. Ancak son noktaya kadar getirilmiş olan atık işleme tesislerindeki Kâğıt hammaddeler niteliklidir ve Ambalaj Sanayi için oldukça önemli bir yerde durmaktadır. Kaliteli geri dönüşüm tesislerine elde edilen Kâğıt geri dönüşüm fiyatları hem ülke ekonomisi açısından umut vericidir hem de endüstri firmaları için çok cezbedici bir noktadadır. Böylece bu tesislerin göstermiş olduğu faaliyetler ile birlikte hem üretici hem de tüketici kazanmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.