geri dönüşüm çalışmaları

Giriş Küresel çapta artan nüfus ve tüketim ile birlikte atık miktarında da büyük bir artış yaşanmaktadır. Bu durum, çevresel dengenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Doğal Kaynakların Korunması Atıkların geri dönüşüme kazandırılması, doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağlar. Örneğin, kağıt ve karton...
09.03.2017
0
10.812
Uzun süre kullanımı sonucunda miadını doldurmuş ve kullanım özelliğini yitirmiş kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıkların toplama, parçalama, kırma, öğütme ve ayrıştırma gibi işlemler sonucunda yeniden üretim sektörüne kazandırılma faaliyeti, geri dönüşüm olarak tanımlanabilmektedir. Geri dönüşüm pek çok alanda faydaları mevcut olan bir sektörü ifade etmektedir. Ekonomik anlamda karlı...
01.03.2017
0
3.890
Dünya nüfusunun artması, teknolojiye bağlı olarak gelişen ekonomik gelişmeler, sanayi sektörünün büyük bir hızla gelişmesi gibi birçok sebeple ortaya oldukça fazla atık ortaya çıkmaktadır. Bu atık bazen insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte atıklar olabilmektedir. Her geçen zaman bu atıkların dünya üzerindeki varlığını arttırmaktadır. Çoğalan bu atıklar dev gibi dağlar halinde...
24.02.2017
0
2.052
Çevreci anlayışlar ve tükenen hammadde kaynaklarının da etkisiyle birlikte ortaya çıkan geri dönüşüm faaliyetleri giderek yaygınlaşmaktadır. Hurda ve atık olarak ayrılan veya çöpe atılan birçok unsur yeniden kazanım olanağı bulmakta ve bu sayede hem çevre kirlenmekten kurtulmakta hem de endüstri adına ucuz hammadde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte geri dönüşümün faydalarından...
03.02.2017
0
1.867
Çevre konusunda giderek herkes bilinçlenmekte ve bu sayede insanlar artık çevreye karşı daha duyarlı olmaktadır. Günümüzde birçok doğal kaynak ya kirlenmiş ya da tükenmeye yüz tutmuş durumdadır. Hal böyle olunca da bu konuda tedbirler almak gerekmektedir. Bu tedbirlerin başında ise tüm dünyada giderek yaygınlaşa geri dönüşüm faaliyetleri gelmektedir. Bu konuda...
04.01.2017
0
3.808
Çağımız gelişen teknoloji ile birlikte her şeyin daha hızlı ve daha kolay olduğu bir dönemdir. Bu sebeple insanlar giderek daha fazla teknolojiye bağımlı hale gelmekte ve her gün çok farklı türlerde yeni teknolojik aletler ve makineler ortaya çıkartmaktadırlar. Geçmişte yeni bir teknolojik aletin veya makinenin alınması çok güç iken seri...
03.01.2017
0
2.216