geri dönüşüm firmaları

Atıkların bir geri dönüşüm döngüsü içinde yeniden üretim sektörüne hammadde sağlayacak şekilde üretilmesi faaliyetlerine geri dönüşüm denir. Atık haldeki tüm materyaller şayet geri kazandırılma özelliğine sahipse ve işletilmesinin ekonomik değeri varsa değerli atıklar olarak adlandırılır. Belirli bir ekonomik değere sahip atıkların geri dönüşüm faaliyetlerine dahil edilmesini sağlayan kuruluşlar geri dönüşüm...
27.02.2017
0
2.791
Nüfusun çok hızlı bir şekilde büyüyor olması, ekonominin sürekli gelişiyor olması ve sanayi sektörünün hızlı bir gelişim trendine sahip olması gibi nedenlerden ötürü her türlü atık malzemelerinde miktarı artmaktadır. Bu doğrultuda bu atıklar zaman içinde çoğalmaktadır. Zamanın içinde çoğalan bu atıklar çevreye zarar vermeye başlamıştır. Bu noktada bu atıkların toplanması...
22.02.2017
0
3.891
1970’li yıllardan sonra tüm dünyada endüstri ve sanayi konusunda hammadde sıkıntıları ortaya çıkmış ve bunun neticesinde büyük şirketler devletler ve kurumlar birtakım çözümler üretmeye çalışmıştır. Bu çözümler arasında çevreci yaklaşımlar ilk sırayı almıştır. Çünkü dünyanın hammadde kaynakları tükenmeye yüz tutmuş ve bunun neticesinde Endüstri ve sanayi için ciddi anlamda hammadde...
07.02.2017
0
2.628
Bu bilgiler, Türkiye’deki geri dönüşüm tesislerinin ve sektörün mevcut durumu, gelişmeleri ve karşılaştığı zorluklar hakkında genel bir bakış sağlamaktadır. Tüm dünyada çevreci yaklaşımlar başlayalı neredeyse elli yıl olmaktadır. Bu aslında tüm dünyanı sorunu olan ortak bir meseledir. Bu sebeple birçok ülke doğayı koruma noktasında ve dünyanın tükenen hammadde kaynaklarını yeniden...
01.02.2017
0
2.254
Günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla dikkat edilen ve yapılan geri dönüşüm işlemlerinde en önemli konulardan birisi geri dönüşüm tesisleri olmaktadır. Bu tesislerde başarılı bir şekilde birçok farklı madde için geri dönüşüm işlemleri uygulanabilmektedir. Firmaların, üretim yerlerinin ve işletmelerin atıl durumda olan ve çöp yapılmadan geri dönüşüme gönderilen...
22.01.2017
1
4.403
Çevreci yaklaşımlar giderek fazla rağbet görmekte ve birçok firma üretim tarzlarını gözden geçirmek zorunda kalmaktadır. Geçmişte amaç sadece kolay üretim ve yüksek kar iken günümüzde bir ürünün değer kazanabilmesi için mutlaka geri dönüşüm özelliğinin bulunması gerekmektedir. Çünkü geri dönüşüme müsait olan ürünler çevreyi ve dolayısıyla dünyamızı korumaktadırlar. Dünyanın kaynakları azalmaktadır...
20.01.2017
0
1.851
Ülkemizde çok fazla ihtiyaç duyduğumuz ve sürekli olarak gelişmekte olan geri dönüşüm konusunda yeni firmaların piyasada yer aldığı görülebilmektedir. Bu geri dönüşüm firmaları ile birçok farklı türde ürünün ve maddenin geri dönüşüme gönderilmesi ve bu geri dönüşümün sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamaktadırlar. Başarılı bir şekilde yapılacak olan geri dönüşüm işlemi...
14.01.2017
0
2.759
Çevreci anlayışlar tükenen kaynaklarla birlikte gündemden inmeyen yeni üretim yaklaşımlarını belirlemektedir. Çünkü dünyanın doğal kaynakları artık tükenmeye yüz tutmuş durumdadır. Hal böyle olunca da bir takım tedbirler almak gerekmektedir. Bu tedbirlerin başında ise tükenen kaynakların önüne geçmek için iyi bir atık yönetimi yapmak gerekmektedir. Atıkların birçoğu çevreye zarar veren unsurlardır...
08.01.2017
0
2.568
Her alan için hizmet veren bir sektör vardır ve amaç her zaman daha kaliteli hizmettir. Bu hizmet sektörleri arasında gösterdiği faaliyetlerle belki de herkesi ilgilendiren işlere imza atan firmalar atık geri dönüşüm firmaları olmaktadır. Çünkü bu firmalar faaliyet gösterdiği alan itibariyle tüm dünyayı ve tüm insanları etkileyen işler yapmaktadırlar. Son...
06.01.2017
0
2.261
Geri dönüşüm hem çevreci bir yaklaşım neticesi ortay çıkmıştır hem de ticari bir faaliyet alanı olarak bir değer kazanmıştır. Bir endüstrinin kurulabilmesi için en önemli şeylerden birisi o işletmenin hammadde kaynaklarına yakın olmasıdır. Eğer ticari işletme veya fabrika hammadde kaynağından uzak ise işletmenin masrafları artacağı için firma oraya tesis kurmaz...
04.01.2017
0
5.546